GPARD Engineering

Om GPARD Engineering

Erfarenhet

GPARD Engineering bildades 1991 och kan idag erbjuda mer än 40 års total erfarenhet, från ett stor spännvidd av teknikområden.
- el- och elektroniksystem för fordon.
- inbyggd elektronik.
- mjukvara för inbyggda system.
- mjukvara för Windows and Linux/Unix.
- webbsystem.

GPARD Engineering har den erfarenhet och kunskap Du behöver i Ditt utvecklingsprojekt.

Framtiden

Dagens utmaning är att utveckla den teknik som skall hjälpa människan möta de miljökrav och resursanvändning som morgondagen innebär.

GPARD Engineering har ambitionen, viljan och kunskapen att arbeta med att utveckla denna morgondagens teknik tillsammans med Ditt företag.