GPARD Engineering

Utbildning

GPARD Engineering
har lång erfarenhet inom en rad områden och är därför ett naturligt val, att genomföra Dina utbildningar.
Kursplaner och utbildningsmaterial utvecklas i samarbete med kund.
Alternativt kan befintligt utbildningsmaterial användas om så önskas.

GPARD Engineering kan hjälpa Ditt företag att genomföra utbildningar inom ett flertal områden.

Ingenjörsteknik:
- Elteknik
- Programmeringsteknik

Informationsteknik:
- Windows och Linux/Unix baserade system.
- Arkitekturer för datornätverk.
- Databashantering.
- Webb-programmering.

Miljö:
- Miljötänkande inom teknikutveckling.
- Arbetsmiljöfrågor.